Đang gửi...

Vật tư, thiết bị ngành Nhôm

- Nhôm Billet 6063, 6060, 6061, 5086,  5083,…. (đồng hoá và không đồng hoá) đủ các kích c.
- Nhôm Ingot: trên 95%
Nhôm dạng tấm, thỏi, miếng, cuộn,…