Đang gửi...

Tin tức khác

03/02/2020

Cổ đông Nguyễn Văn Long thông báo mất sổ cổ đông mã số 132. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, CKDA sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

Chi tiết
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

10/12/2019

Họ tên cổ đông: Nguyễn Đức Cường Số cổ phần sở hữu: 2500 cổ phần

Chi tiết
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

18/06/2019

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị áp thuế lên tới 35,58% khi xuất khẩu các sản phẩm nhôm vào Việt Nam...

Chi tiết
Bộ Công Thương áp thuế nhôm Trung Quốc cao nhất là 35,58%

08/05/2019

Những năm gần đây, ngành cơ khí trong nước liên tục gia tăng số lượng doanh nghiệp (DN) và đạt được những thành tựu bước đầu. Để ngành cơ khí đủ sức cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài nỗ lực tự thân của DN, cũng cần sự tiếp sức thêm từ chính sách, đặc biệt hỗ trợ vốn đầu tư…

Chi tiết
TIẾP “LỬA” CHO NGÀNH CƠ KHÍ

11/06/2018

Đặc biệt, một số sản phẩm có mức tăng trưởng ấn tượng như: biến thế điện tăng 91,7%; động cơ điện tăng 33,4%; động cơ diezen tăng 39,9%; máy xay sát lúa gạo tăng 80,4%; máy công cụ tăng 54,8%. Việc tiêu thụ các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn cũng khả quan hơn nhờ sự hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết...

Chi tiết
Sản xuất sản phẩm cơ khí khả quan hơn