Đang gửi...
Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

1. Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các sản phẩm hợp kim đúc, giàn không gian & kết cấu thép, nhôm thanh định hình và các sản phẩm công nghiệp khác cho xã hội.

2. Sứ mệnh

Mang lại giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội, khách hàng, cổ đông, người lao động và đối tác của CKDA.

3. Giá trị cốt lõi

Để có

Chất lượng, Kinh tế, Đúng hạn, An Tâm  

CKDA chúng tôi nhất quán sách lược:

Change – Thay đổi; Key – Giải pháp; Discipline - Kỷ cương; Action – Hành động.