Đang gửi...

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

  • Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông
  • Điện thoại: (+84.24).3883.3818
  • Fax: (+84.24).3883.2718
  • Email: info@ckda.vn
Thông tin cá nhân