Đang gửi...

Cổ đông

07/01/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi và Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh

Chi tiết
CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

19/11/2020

Ông Nguyễn Đình Hóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty, đăng ký giao dịch 16.500 cổ phần ngày 25/11-24/12/2020

Chi tiết
CBTT: Đăng ký Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2020 - Ông Nguyễn Đình Hóa

12/11/2020

Ông Trần Văn Hải - GĐTC, Giao dịch 79.500CP, Thời hạn: 19/11-18/12/2020

Chi tiết
CBTT: Đăng ký Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2020 - Ông Trần Văn Hải