Đang gửi...

Nội dung thẻ H1 SEO

demo

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được thành lập năm 1963. Khởi đầu từ một xưởng sửa chữa nhỏ, CKĐA ngày nay đã lớn mạnh trở thành Công ty uy tín và nổi tiếng bậc nhất ở Việt nam. Các hoạt động chính của chúng tôi gồm: Sản xuất cơ khí, Thương mại và dịch vụ; Đầu tư và phát triển khu công nghiệp. Về sản xuất, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính là: Hợp kim đúc; Giàn không gian và kết cấu thép; Nhôm thanh hợp kim định hình.

Chi tiết

Tin nổi bật

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 01/3/2019 Kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CBTT: Báo cáo tài chính soát xét năm 2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

CBTT: Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

CBTT: Nghị quyết thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT số 01NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/01/2019 về việc thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn số 213/UBCK-SGĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của CKDA